+36 1 329 8029
1138 Budapest, Szekszárdi u. 34.

Az Angyalföldi Szociális Egyesület bemutatása

Egyesület elnöke: Kautzky Lászlóné
Elnökhelyettes: Fejér Józsefné
Elnökségi tagok: Juhász Magdolna, Gilyán György, Faragó Éva
Felügyelőbizottság elnöke: Bőhm Zsuzsanna
Bizottsági tagok:  Kovács Béláné, Karácsonyi Magdolna
Egyesületi titkár: Szováti Tímea

 

Az Angyalföldi Szociális Egyesület bemutatása

Egyesületünk 24 éves múltra tekinthet vissza.

 1995-ben kerületünk képviselő testülete az alacsony jövedelmű emberek sorsának figyelemmel kísérése és segítése céljából budapesti szinten is új, szociális koncepciót fogadott el.

Eredményes megvalósítását a mi civil szervezetünk segítette.

1996.június 21-én alakult meg az Angyalföldi Szociális Egyesület 19 természetes és 1 jogi személy részvételével, akik az első években szabadidejükben, önkéntesként végezték a munka nagy részét. Az egyre bővülő tevékenység eredményeként azonban ma már magunk foglalkoztatunk olyanokat, akik évek óta nem találnak munkát. 

2005.augusztus 15-én az Egyesületet közhasznú szervezetté minősítették.

2005-ben zárult le az első sikeres programunk. Uniós projekt keretében tanfolyamunkon harminc nő szerzett olyan szakképesítést, amelynek birtokában azonnal el tudott helyezkedni a szociális ellátásban illetve egyéb szolgáltatásokban.

2007 májusában az Angyalföldi Szociális Egyesület hozzáfogott a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának megszervezéséhez és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való visszavezetéséhez. Az Önkormányzat egyetértésével és közreműködésével az egyesület átvette a XIII. kerületi Szociális Foglalkoztató személyi állományát és feladatait. Az egyesület fő tevékenységi körét ezután a rehabilitációs célú foglalkoztatás jelenti. Az egyesület 2007 júliusában határozta el, hogy - élve a törvényi lehetőséggel - kezdeményezi akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánítását.

2007.október 15-én hosszas, minden részletre kiterjedő előkészítő munka és sikeres akkreditációs eljárás után, valamennyi előírást teljesítve a Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója, a foglalkoztató tekintetében kiemelt, míg a szociális boltok tekintetében rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt szerzett.

2008 augusztusától az egyesület un. védett műhely lett, melyből az országban összesen 41 létezik. Ez a minősítés azt jelenti számunkra, hogy közbeszerzés keretén belül adnak munkát a megváltozott munkaképességű dolgozóknak.

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzata 2010-ben “Civil Vándordíj Oklevél” és “Civil Vándorserleg” adományozásával ismerte el munkánkat.


Működésünk alapelvei

Önkéntesség, demokrácia és nyilvánosság.

Tagjaink saját elhatározásuk szerint és időtartamban tevékenykedhetnek egyesületünkben. Döntéseinkben, cselekedeteinkben a tagság akarata érvényesül. Az egyesület tevékenysége informatív, nyitott a közvélemény előtt. Működésünk dokumentumai honlapunkon is megtekinthetők: www.asze.hu

 Szociális bolthálózat

A megélhetési gondok enyhítése érdekében olcsóbb élelmiszerek, alapvető háztartási cikkek biztosítása a szociális bolthálózaton keresztül történik. A bolthálózat non-profit jelleggel működik a kerületünkben négy helyszínen. Az élelmiszer üzletek jelenlegi forgalma meghaladja az évi 160 millió forintot. A dolgozók abban is segítenek, hogy a különböző intézményekbe és a rászorultakhoz is eljuttatják a telefonon, vagy más módon megrendelt árut.
A bolthálózat zártrendszerű, ami azt jelenti, hogy csak az egyesület tagjainak biztosít vásárlási lehetőséget. Az egyesületi tagok számának növekedésével, évről évre nagyobb a forgalom, és egyre több családhoz jut el a segítség.

A boltokban az alapvető élelmiszereket árrés nélkül, beszerzési áron adjuk el. Naponta nagy választékban kínálunk friss zöldséget, gyümölcsöt, pékárut. Háztartási papíráru, textil és konyhai edények, eszközök is kaphatók. A figyelmes és előzékeny kiszolgálás mellett akciókkal, varró szolgáltatással vagyunk vásárlóinkért.

 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

Jelenleg összesen 52 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk és biztosítunk számukra tartós munkalehetőséget, jövedelmet.

 

Angyalföld 10-12 köztéri parkjának tisztítása, gondozása, a kerület köztisztasági állapotának fenntartásában egyesületünk szintén segít. A parkgondnoki rendszerben dolgozó 25 fő szintén megváltozott munkaképességű.

Foglalkoztatónkban 22 megváltozott munkaképességű embernek biztosítunk munkát.

 Tevékenységeik:

- nyomdai utómunkák

- hajtogatás, ragasztás, borítékolás, címkézés, vonalkódolás- csomagolás
- divatékszerek, kulcstartók készítése (textil- ill. ruhaipari termékek)
- összeszerelés (fa-, műanyag termékek, játékok stb.)
- céges ajándékkészletek, reklámáruk,  reklámajándékok összeszerelése, csomagolása
- különböző varrási munkák

A foglalkoztatás feltételei ide kattintva találhatóak.

 Prevenciós tevékenység

Számunkra fontos, hogy a hátrányos helyzetű emberek közvetlenül is érezzék a gondoskodást, figyelmet. Egészségük megőrzése érdekében rendszeresen szervezünk ingyenes vérnyomás- és vércukorszint méréseket, mentálhigiénés- és szabadidős foglalkozásokat, programokat. Célunk a magabiztosság - önbecsülés erősítése, az empatikus, szolidáris, támogató légkör megteremtése. 

Egyéb

Egyesületünk rugalmasan reagál az év közben adódó lehetőségekre, képviseli magát önkormányzati fórumokon és egyéb rendezvényeken. Rendszeres kapcsolatokat ápolunk különböző társadalmi szervezetekkel.

A kerület szociális helyzetéről, a problémák megoldásának lehetőségeiről polgármesteri találkozókon (évente két alkalommal), és egyéb fórumokon (Szociális Kerekasztal, Civil Kerekasztal, Civil Nap) teszünk javaslatokat. Lehetőség szerint civil pályázatokon veszünk részt.

Saját és pályázati forrásból folyamatosan biztosítjuk dolgozóink továbbképzését, ezzel is segítve munkavállalóinkat abban, hogy az egyszerű betanítás mellett újabb elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert.